Jak system niszczy ludzi | Nędznicy

Nędznicy Victora Hugo obrazują jak oschłe normy społeczne i instytucje potrafią niszczyć ludzkie ciała i dusze, tworząc ludzi nie mających nic do stracenia.