Pies dla diabetyków

Pies dla diabetyków wyszkolony, aby ostrzegać ludzi za pomocą sygnałów dźwiękowych, gdy poziom cukru we krwi jest niski