Kara dla parafii za nielegalne wycięcie drzew. Postawiono także inne zarzuty

Kara dla parafii za nielegalne wycięcie drzew. Postawiono także inne zarzuty

Urząd gminy Ełk nałożył na Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej karę ponad 1,9 mln zł za wycięcie bez pozwolenia 269 drzew, które rosły na cmentarzu.