Powierzchnia raf koralowych zmniejszyła się o połowę od lat 50-tych XX...

Powierzchnia raf koralowych zmniejszyła się o połowę od lat 50-tych XX...

W ciągu ostatnich 75 lat powierzchnia raf koralowych i ich łączna biomasa spadła o 50% w porównaniu z latami 50-tymi XX wieku. Do takich wniosków doszli ekolodzy, którzy opublikowali na ten temat badania w czasopismie naukowym One Earth. Według specjalistów, zdolność raf koralowych do...