Ma być milion aut elektrycznych, a w połowie powiatów nie ma stacji do ładowania

Ma być milion aut elektrycznych, a w połowie powiatów nie ma stacji do ładowania

Ładowarki elektryczne są zlokalizowane w dużych aglomeracjach miejskich i przy ważnych ciągach komunikacyjnych. Są jednak powiaty, w których mimo znacznej liczby zarejestrowanych aut elektrycznych, wtyczek nie ma.