Ślimak nagoskrzelny biorący kęsa

"Nagoskrzelne (Nudibranchia) – szeroko rozpowszechniony rząd ślimaków, należący do podgromady tyłoskrzelnych. Obejmuje ślimaki bezmuszlowe. Istnieje ponad 3000 znanych gatunków."