Marszałek J. Piłsudski jako wojskowy 1914- 1923. Kompetencje i umiejętności. cz1

Umiejętności wojskowe oraz kompetencje Józefa Piłsudskiego to temat, który pomija się w oficjalnej polityce i propagandzie historycznej, która poprzestaje na ogólnikach o geniuszu wojskowym Marszałka. Czy komuś nie zależy przypadkiem na ukrywaniu nieciekawych faktów? Jak było naprawdę?...