Abp Jędraszewski: Nie możemy się godzić na deprawowanie naszych dzieci już od...

Abp Jędraszewski: Nie możemy się godzić na deprawowanie naszych dzieci już od...

– Próbuje się stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji – powiedział w niedzielę na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Jak wyjaśnił, uwłaszcza to...

 •  

  pokaż komentarz

  Ciekawe gdzie w bożym prawie jest o gwałceniu dzieci?

  •  

   pokaż komentarz

   @LudzieToDebile: O gwałceniu i niewolnictwie seksualnym, także dzieci, jest w biblii mnóstwo i to albo jako bezpośrednie nakazy boga albo proroków albo po prostu przedstawione w pozytywnym świetle.

   Księga Liczb
   " I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. 15 Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? 16 One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. 17 ZABIJECIE WIĘC SPOŚRÓD DZIECI WSZYSTKICH CHŁOPCÓW, A SPOŚRÓD KOBIET TE, KTÓRE JUŻ OBCOWAŁY Z MĘŻCZYZNĄ. 18 JEDYNIE WSZYSTKIE DZIEWCZĘTA, KTÓRE JESZCZE NIE OBCOWAŁY Z MĘŻCZYZNĄ, ZOSTAWICIE DLA SIEBIE PRZY ŻYCIU"

   25 POTEM TAK MÓWIŁ PAN DO MOJŻESZA : 26 «Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. 27 Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. 28 WINIENEŚ JEDNAK OD WOJOWNIKÓW, KTÓRZY WYRUSZYLI NA WYPRAWĘ, WZIĄĆ JAKO DAR DLA PANA JEDNĄ SZTUKĘ NA PIĘĆSET - ZARÓWNO Z LUDZI , jak też z wołów, osłów i owiec. 29 Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. 30 Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana». 31 Mojżesz i kapłan Eleazar wykonali wszystko, co im Pan nakazał. 32 Zdobycz, którą wojownicy wzięli jako łup, składała się z sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy owiec, 33 siedemdziesięciu dwóch tysięcy wołów, 34 sześćdziesięciu i jednego tysiąca osłów, 35 A OSÓB, CZYLI DZIEWCZĄT, KTÓRE JESZCZE NIE OBCOWAŁY Z MĘŻCZYZNĄ, BYŁO RAZEM TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE.

   Księga Kapłańska

   44 Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. 45 TAKŻE BĘDZIECIE KUPOWALI DZIECI przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. 46 ZOSTAWICIE ICH W DZIEDZICTWIE WASZYM SYNOM, ABY ICH POSIADALI NA WŁASNOŚĆ, NA ZAWSZE. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.

   2 Księga Samuela

   10 Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 11 To mówi Pan: OTO JA WYWIODĘ PRZECIWKO TOBIE NIESZCZĘŚCIE Z WŁASNEGO TWEGO DOMU, ŻONY ZAŚ TWOJE ZABIORĘ SPRZED OCZU TWOICH, A ODDAM JE TWOJEMU WSPÓŁZAWODNIKOWI, KTÓRY BĘDZIE OBCOWAŁ Z TWOIMI ŻONAMI - WOBEC TEGO SŁOŃCA.

   Księga Powtórzonegi Prawa

   23 Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, 24 OBOJE WYPROWADZICIE DO BRAMY MIASTA I KAMIENOWAĆ ICH BĘDZIECIE, AŻ UMRĄ: MŁODĄ KOBIETĘ ZA TO, ŻE NIE KRZYCZAŁA BĘDĄC W MIEŚCIE, A TEGO MĘŻCZYZNĘ ZA TO, ŻE ZADAŁ GWAŁT ŻONIE BLIŹNIEGO . Usuniesz zło spośród siebie.

   Księga Sędziów

   21 Przyprowadził go więc do swego domu, osłom dał obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili. 22 Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: «Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować». 23 Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: «Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. 24 OTO JEST TU CÓRKA MOJA, DZIEWICA, ORAZ JEGO ŻONA, WYPROWADZĘ JE ZARAZ, OBCUJCIE Z NIMI I RÓBCIE, CO WAM SIĘ WYDA SŁUSZNE, TYLKO MĘŻOWI TEMU NIE CZYŃCIE TEGO BEZECEŃSTWA».  25 Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. CZŁOWIEK TEN ZATEM ZABRAWSZY SWOJĄ ŻONĘ WYPROWADZIŁ JĄ NA ZEWNĄTRZ. A ONI Z NIĄ OBCOWALI I DOPUSZCZALI SIĘ NA NIEJ GWAŁTU PRZEZ CAŁĄ NOC AŻ DO ŚWITU. PUŚCILI JĄ WOLNO DOPIERO WTEDY, GDY WSCHODZIŁA ZORZA.

   ...

 •  

  pokaż komentarz

  Dziadu, opowiedz lepiej jakie metody nacisku stosują twoi sukienkowi koledzy w imię tzw. opieki nad zbłąkanymi owieczkami. Ta kreatura autentycznie mnie obrzydza. Ha, tfu!