Posłanka chcę aby utworzyć korytarze dla zwierząt na granicy z Białorusią

Posłanka chcę aby utworzyć korytarze dla zwierząt na granicy z Białorusią

Tytuł mówi sam za się.