źródło: gfycat.com

Wypadek z drabiną

Uratowanie się przed spadającą drabiną z niesamowitym czasem reakcji.