Gdy CGI to nie wszystko.

@Kick_Ass youtu.be #sfx #efekty #film #cgi

Kilka ciekawych pomysłow w uzyskaniu realistycznych efektów na planie filmowych produkcji.