Próby nielegalnego dostania się na terytorium Węgier.

.....................