General Motors zaleca parkowanie Boltów z dala od innych pojazdów. Mogą...

General Motors zaleca parkowanie Boltów z dala od innych pojazdów. Mogą...

Samozapłon samochodów elektrycznych nie jest nowym, choć bardzo rzadkim zjawiskiem. Ale to prawdopodobnie pierwsza sytuacja, w której sam producent przyznaje, że ryzyko jest bardzo realne i trzeba podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze.