Szkoły w tym kształcie nie ma sensu ratować

@asique krytykapolityczna.pl #szkola #edukacja #dzieci #edukacjadomowa #rodzice #pols

Szkoła jest instytucją feudalną, relacje władzy są w niej oparte przede wszystkim na przemocy, dyscyplinie, nadzorze.