2 miliony ludzi rocznie umiera z powodu chorób i urazów związanych z pracą

2 miliony ludzi rocznie umiera z powodu chorób i urazów związanych z pracą

Badania ONZ wykazały, że ok. 2 miliony osób rocznie umiera z przyczyn bezpośrednio związanych ze swoją pracą. To pierwsze tego typu analizy, które mają „obudzić" wielkie korporacje i zwrócić uwagę na sposób respektowania przepisów BHP