CBA w szpitalu w Grudziądzu. Doszło do naruszenia dyscypliny finansów...

CBA w szpitalu w Grudziądzu. Doszło do naruszenia dyscypliny finansów...

@kazikmierz grudziadz365.pl #polska #ekonomia #finanse #szpital

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w dniu 10 maja 2021r., po kontroli w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, zawiadomiono odpowiednie organy o okolicznościach wskazujących na popełnienie w szpitalu w Grudziądzu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny...