Dorosłe dziecko niedojrzałego rodzica w kontekście Dorosłych Dzieci Alkoholików

Dorosłe dziecko niedojrzałego rodzica w kontekście Dorosłych Dzieci Alkoholików

Dzieci, które są wychowywane przez niedojrzałych emocjonalnie rodziców, doświadczają dużego poczucia samotności. Samotność, która wynika z bycia niezauważonym przez innych, mimo że nie widać jej tak wyraźnie, jest równie bolesna, jak rana fizyczna.