Dług Skarbu Państwa w górę. Poza budżetem może wzrosnąć jeszcze o 200 mld zł

Dług Skarbu Państwa w górę. Poza budżetem może wzrosnąć jeszcze o 200 mld zł

Nie zobaczymy w tych danych, jak rośnie prawdziwy dług publiczny, ale można przynajmniej popatrzyć na tendencje. Dług Skarbu Państwa, który w czerwcu nie uwzględniał 268 mld zł zadłużenia instytucji typu BGK, czy PFR, wzrósł w lipcu do 1 135 mld zł.