Aleksander Łukaszenko zamierza nas zalać migrantami? Ruch bezwizowy na...

@BezDobry msn.com #polityka

Białoruś najwyraźniej nie tylko nie zamierza odpuścić Polsce i krajom bałtyckim, ale wręcz zwiększyć skalę przerzutu nielegalnych migrantów przez granicę. Ruch bezwizowy na Białorusi obejmie Pakistan, Jordanię i państwa afrykańskie. I co, dalej wykopki chcecie ich wpuszczać???