Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Konferencja Jakiego: Bilans finansowy Polski w UE. Przedstawiono...

@BezDobry tysol.pl #polityka

Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że całkowite straty dla Polski w okresie 2004-2020 wynoszą około 535 mld złotych.