Partycypacja na niby? Dziesięć lat budżetów obywatelskich w Polsce

Partycypacja na niby? Dziesięć lat budżetów obywatelskich w Polsce

To, co wyrosło z rewolucyjnej wręcz idei, mającej ożywić demokrację przez znaczne ograniczenie władzy establishmentu politycznego na rzecz zwykłych ludzi, stało się dziś jednym ze standardowych rozwiązań ustrojowych. Z pierwotnej koncepcji niewiele się ostało.