Historia sporu o Turów. Jeszcze w lutym Czesi chcieli polubownego rozwiązania.

Historia sporu o Turów. Jeszcze w lutym Czesi chcieli polubownego rozwiązania.

... ale w Warszawie nikt nie chciał przyjąć ich delegacji. Tym bardziej byli zdziwieni, że byli pewni zwycięstwa gdyby sprawa trafiła do sądu. No to poszli do sądu.