Lipski w Berlinie. W jakim celu polski ambasador spotkał się z Hitlerem?

Lipski w Berlinie. W jakim celu polski ambasador spotkał się z Hitlerem?

20 września 1938 r. ambasador Józef Lipski spotkał się z Adolfem Hitlerem. Wizyta ta przez długi czas była przedstawiana przez rosyjską propagandę jako dowód na współpracę Polski z Niemcami w sprawie agresji na Czechosłowację. Czego w rzeczywistości dotyczyło to spotkanie?