Nowe ustalenia dot. największego masowego wymierania. „Toksyczna zupa”...

Nowe ustalenia dot. największego masowego wymierania. „Toksyczna zupa”...

Pod koniec permu, około 252 miliony lat temu, nastąpiło najgorsze masowe wymieranie zwierząt i roślin w historii. Naukowcy powiązali je z potężnymi wybuchami wulkanów i pochodzącymi z nich emisjami gazów cieplarnianych, które doprowadziły do znacznego wzrostu temperatury na Ziemi.