Hiszpania: Komisja Europejska musi zareagować na rosnące ceny energii

Hiszpania: Komisja Europejska musi zareagować na rosnące ceny energii

@lesnywladek biznesalert.pl #ekonomia #gospodarka

Hiszpania uważa, że Komisja Europejska powinna opracować wytyczne, które pomogą państwom członkowskim reagować na rosnące ceny energii. Regulacje mają dotyczyć rynku uprawnień do emisji CO2 i rezerw gazu. Ceny gazu w Europie wzrosły w tym roku...