Marian Banaś odpowiada na pytania posłów

Popierasz? Udostępnij! Marian #Banaś - wystąpienie z 17 września 2021 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 37 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku wraz z opinią Komisji Przebieg...