Więźniowi odbiło po odstawieniu alkoholu! #Służba_Więzienna

Typ próbuje naprawić nyskę na delirce