Problemy kierowców po nowej organizacji ruchu na rondzie w Katowicach 21.09.2021

Statystyki zdarzeń drogowych przedstawione przez Komendę Miejską Policji w Katowicach wykazały, że w ciągu ostatnich 3 lat miały miejsce 262 zdarzenia drogowe na rondzie, których przyczyną była nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.