Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Ukraińscy imigranci czynią Polaków bogatszymi

Wkład pracowników z Ukrainy do wzrostu polskiego PKB wyniósł około 0,5 pkt proc. rocznie. 13% wzrostu PKB Polski w latach 2013-2018 zawdzięczamy migrantom zza wschodniej granicy.