Odtajniono wideo z kamer Kapitolu. Jak wyglądał „atak” na Kapitol?

@beliar_ttl buzzfeednews.com #trump #maga #usa #bekazlewactwa

Gdyby ktoś miał wątpliwości, warto porównać z jakże pokojowym zachowaniem Antify i BLM…