Decyzja KE dot. ujednolicenia ładowarek. "Dla Apple będzie to trzęsienie ziemi"

Decyzja KE dot. ujednolicenia ładowarek. "Dla Apple będzie to trzęsienie ziemi"

Unia Europejska od ponad dekady próbuje uregulować sprawę ładowarek i tego, by miały one jednakowe złącza. Proces ten wszedł właśnie w decydujący moment – wszystko za sprawą decyzji Komisji Europejskiej, która przedstawiła właśnie wniosek ustawodawczy dotyczący wspólnej ładowarki