Ale prze(t)rwał

Coconut Grove; przedmieścia Darwin City, Terytorium Północne; Australia. Dwoje pasażerów, kobieta-kierowca i małe dziecko, zostali przewiezieni do Royal Darwin Hospital z obrażeniami niezagrażającymi życiu.