Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Mini reportaż BBC o sytuacji imigrantów na granicy polsko-białoruskiej (eng)

Reporaż dodany 24.09.2021. Reporter zadaje pytania grupie strażników granicznych - dlaczego nie została wyznaczona osoba do takich kontaktów. Strażnik ciepłym głosem do reportera: "Prooooszę nie kamerwać, tak?". Coś tu nie działa.