Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

„Wałęsy nie można oceniać zero-jedynkowo. Miał chwile wielkie i te bardzo...

„Wałęsy nie można oceniać zero-jedynkowo. Miał chwile wielkie i te bardzo...

Osobiście zgadzam się w pełni z oceną Pana Bugaja. Wałęsa nie do skwantyfikowania.