Bomba ekologiczna pod Wrocławiem - Hałda w Siechnicach

Hałda powstawała przez dziesięciolecia jako odpad z huty w Siechnicach, która została zamknięta w latach 90. Pracownicy WIOŚ podczas badań orzekli, że jest przekroczone dopuszczalne stężenie chromu, benzo(a)pirenu, cynku i miedzi. Hałda graniczy z terenami wodonośnymi. W czasie wietrznych dni...