Awaryjne lądowanie śmigłowca S-70i należącego do Wojsk Specjalnych GROM

Awaryjne lądowanie śmigłowca S-70i należącego do Wojsk Specjalnych GROM

Przyczyną było zderzenie z napowietrzną linią energetyczną.