Zderzenie asteroidy lub komety z Jowiszem.

Astronom amator przypadkiem nagrał kolizję asteroidy lub komety z Jowiszem. Asteroida była duża (min. 100 m), a rozbłysk rozmiarów Australii.