Shenyang w polnocnych Chinach wydluza kwarantanne do 2 miesiecy

Shenyang w polnocnych Chinach wydluza kwarantanne do 2 miesiecy

2 przypadki wirka na polnocy Chin i juz wydluzaja kwarantanne do 2 miesiecy. #chiny #covid19