Rzeź sowieckich generałów

Rzeź sowieckich generałów

Terror stalinowski doprowadził do czystki w Armii Czerwonej. Wiosną 1937 roku podejrzliwość Stalina skierowała się przeciwko dowództwu armii.