Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Brak udziału w spisie powszechnym = odmowa?

@formac88 businessinsider.com.pl #spispowszechny #polska

GUS stoi bowiem na stanowisku, że brak udziału w spisie to praktycznie to samo, co "odmowa w nim udziału".