Polityczny sukces austriackich przeciwników segregacji [ENG]

Polityczny sukces austriackich przeciwników segregacji [ENG]

Nowopowstała partia "Ludzie-Wolność-Prawa Podstawowe" (MFG), sprzeciwiająca się obowiązkowemu noszeniu maseczek w przestrzeni publicznej oraz innym obostrzeniom COVID-owym, zdobyła w wyborach do landtagu Górnej Austrii 6,2% głosów, przekraczając 4% próg uprawniający do udziału w podziale mandatów.