Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Moralne perwersje salonu

Brak słów na tych p... przedstawicieli elit. Każdy jest dla nich dobry, choćby ruski mordodzierżca, choćby ostatni koneser krowich zadów - byle tylko pluć na Polaków i wynosić się nad nich z moralistyczmym zadęciem. Po prostu #jprdl