Za Neptunem krąży obiekt wielkości Marsa? Symulacje wskazują na istnienie...

Za Neptunem krąży obiekt wielkości Marsa? Symulacje wskazują na istnienie...

czegoś więcej niż dziewiąta planeta. Symulacje komputerowe sugerują jednak, że jest mało prawdopodobne by za Neptunem istniały wyłącznie małe ciała niebieskie. Naukowcy doszli do wniosku że zewnętrzny Układ Słoneczny miał w przeszłości co najmniej jeszcze jedną skalistą planetę wielkości Ziemi/Marsa