Rozpoznawanie twarzy może zostać zakazane w państwach członkowskich Unii...

Rozpoznawanie twarzy może zostać zakazane w państwach członkowskich Unii...

Parlament Europejski wzywa do wprowadzenia zakazu stosowania systemów rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej. Akt dotyczy również prywatnych baz opartych na AI.