Nasze hasło: jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność

Nasze hasło: jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność

Już gdzieś kiedyś słyszałem podobne hasło... Ein Volk, Ein Reich... Ein Fuhrer?