Żydzi od 2000lat codziennie modlą się o śmierć chrześcijan

Żydzi od 2000lat codziennie modlą się o śmierć chrześcijan

Żydzi w czasie codziennej modlitwy codziennie proszą: "Nocrim (chrześcijanie) i Minim(heretycy) niech zaraz wyginą". A potem dziwią się że chrześcijanie nie lubią wyznawców tej religii "pokoju".

 •  

  pokaż komentarz

  Mamilla (hebr. Birket Mamilla) – antyczna sadzawka poza murami Starej Jerozolimy w Izraelu
  W VII w. w czasie najazdu perskiego do Mamilli wrzucano ciała zabitych chrześcijan. Zostali oni zamordowani przez Żydów, którzy wykupili ich od Persów. Strategiusz szacuje liczbę ofiar na 66 tysięcy, Henry Milman podaje zaś 90 tysięcy
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mamilla_(sadzawka)

 •  

  pokaż komentarz

  Skuteczność ma to taką, jak każda modlitwa.

 •  

  pokaż komentarz

  bogowie uwielbiaja ból i cierpienie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  ciekawe dlaczego nikt ich nie lubi

  źródło: wykop.pl

  •  

   pokaż komentarz

   @pavlo0: dodaj do tego nasz udział, marzec 1968 w wywalenie z polski żydów obsiadających urzędy, uczelnie i resorty siłowe

  •  

   pokaż komentarz

   @pavlo0: Bardzo podoba mi się to ucinanie na czasach Batorego i całkowite przemilczenie tumultów antyżydowskich w XVII wieku spowodowanych propagandą kleru. Przychylni żydom byli jedynie królowie w tamtych czasach, a przeciwko nim zaczęła występować obok duchowieństwa z czasem także szlachta.

  •  

   pokaż komentarz

   @pavlo0: No tak jak coś w państwie nie szło to najlepiej obrócić gniew ludu przeciw Żydom, a jeszcze coś do skarbca królewskiego wpadnie. Dlaczego "nikt ich nie lubił"? Bo byli inni, a nienawiść do inności to typową cecha ciemnoty.

  •  

   pokaż komentarz

   @Bomberpilot1940: szlachta robiła z Żydami interesy - dawali im w dzierżawy karczmy (bo nie wypadało by szlachcic nalewał gorzałę chłopom), byli nadzorcami w ich folwarkach, szlachta też często pożyczała od nich kasę.

  •  

   pokaż komentarz

   @galicjanin: Tak, część szlachty, a duża część ich nie lubiła. Tak samo w czasach Poniatowskiego część szlachty i inteligencji opowiadała się równouprawnieniem żydów, a część, jak Andrzej Zamoyski chcieli być żydzi zostali oddzieleni od chrześcijan, nie mogli posiadać ziemi i własność, a niepracujący zostali wydaleni z państwa. Nic nie jest czarno białe.

  •  

   pokaż komentarz

   No tak jak coś w państwie nie szło to najlepiej obrócić gniew ludu przeciw Żydom, a jeszcze coś do skarbca królewskiego wpadnie. Dlaczego "nikt ich nie lubił"? Bo byli inni, a nienawiść do inności to typową cecha ciemnoty.

   @Elven-King: Bo żydzi byli u nas odpowiedzią na kilka pytań. Po pierwsze: dlaczego mieszczaństwo było nieliczne? Ano bo istniała pokaźna społeczność żydowska, która z mieszczaństwem konkurowała. A jak przeprowadzić wyzysk? Za pierwszych Piastów istniał proceder nazywany 'odnowieniem monety' - był to niejako pobór podatków - co jakiś czas zmieniał się wzór monety i należało oddać więcej monet starego wzoru za monety nowego wzoru. Potrafiono takiej wymiany dokonywać nawet częściej niż raz na rok. Tak się jakoś złożyło, że mincerzami byli często żydzi, a same monety miały napisy w ich języku. A w czasach późniejszych? Ano pomagali wyciągać pieniądze z poddanych. W końcu to dzięki karczmom prowadzonym w przeważającej większości przez żydów szlachcic egzekwował swój przywilej propinacyjny. Co bardziej chciwi szlachcice mogli też oddawać w dzierżawę żydom klucze do cerkwi - tak by się prawosławni musieli opłacać za wejście.

   Bardzo podoba mi się to ucinanie na czasach Batorego i całkowite przemilczenie tumultów antyżydowskich w XVII wieku spowodowanych propagandą kleru.

   @Bomberpilot1940: No. Nie zawarły się powstania kozackie wymierzone tak w Lachów jak i żydów. Z jakiegoś powodu Kozacy żydów nienawidzili.

  •  

   pokaż komentarz

   Dlaczego "nikt ich nie lubił"? Bo byli inni, a nienawiść do inności to typową cecha ciemnoty.
   @Elven-King:

   buahahaha, ale bzdury
   inność jest ciekawa o ile ta inność nie izoluje się w przekonaniu że są wybrańcami i nie gardzi resztą społeczeństwa
   @Bomberpilot1940

   Bardzo podoba mi się to ucinanie na czasach Batorego i całkowite przemilczenie tumultów antyżydowskich w XVII wieku spowodowanych propagandą kleru.

   Jasne, wszystkiemu winny kler

   Dzierżawcy, czyli arendarze, byli szczególnie znienawidzoną przez chłopów grupą ludzi. To oni wyciskali z poddanych różnego typu świadczenia i pieniądze. Nie dość, że robili to bezwzględnie i brutalnie, to na dodatek nie ograniczali się tylko do zwyczajowych świadczeń i podatków, lecz zawsze przy tej okazji starali się maksymalizować swój zysk. Byli przy tym bezkarni, gdyż za nimi stała potęga feudalnego pana; w przypadku Ukrainy najczęściej potężnego magnata. Jak to wyglądało w praktyce?
   Istnieją liczne przekazy z terenów od Ukrainy po Ruś, opisujące praktyki żydowskich arendarzy. Na przykład sekretarz ambasady francuskiej w Polsce, podając przyczyny zrywu Kozaków, notował:
   „Istotnie [Rusini / Kozacy] byli traktowani z całą surowością. Żydzi, którym panowie wydzierżawili swoje ziemie, doprowadzali ich do rozpaczy. Słyszałem, że nałożyli nawet podatek od chrztu, w rezultacie czego ci nieszczęśni musieli płacić, aby stać się chrześcijanami.”[4]
   Samuel Grądzki dodawał, że pieniądze pobierano nie tylko od chrztu dziecka, ale również od ślubu córki. W jaki sposób? Żydzi mieli trzymać klucze od cerkwi i otwierać je dopiero po uiszczeniu opłaty[5].
   Niemniej bolesne były narzucane Rusinom zakazy produkcji alkoholu, nawet jeśli sporządzano go tylko na własny użytek. Gaspard de Tende, francuski dworzanin polskiego króla Jana Kazimierza Wazy, wśród przyczyn konfliktów kozacko-szlacheckich widział:
   „Czwarty powód, dla którego Kozacy skarżyli się na szlachciców, wynikał ze wstrętnej lichwy i z nienasyconej chciwości Żydów, których jest w Polsce bardzo dużo […] To oni zwykle produkują wódkę i piwo, a także dzierżawią prawa senioralne i to najczęściej za bardzo wysoką cenę. Fakt ten sprawia, że nędznicy ci produkują lichą wódkę i liche piwo. […] Lichwa i szykanowanie ludności dochodziły czasami do takiego stopnia, że narzucali ludziom zakaz produkcji piwa, nawet na własny użytek, zmuszając w ten sposób wszystkich do kupowania go za cenę, za jaką chcieli je sprzedać.”[6]
   Wyżej wymieniane sposoby były i tak stosunkowo łagodną formą wyciskania z Rusinów pieniędzy. Przykłady znacznie brutalniejszego postępowania można odnaleźć w aktach grodzkich. Między innymi ciekawy jest przypadek zniszczonej najazdem tatarskim wsi Nadziejów w starostwie dolińskim. Mimo dekretu królewskiego (była to wieś królewska, więc chłopi mieli prawo odwoływać się do sądów referendarskich, dzięki czemu znamy dziś przebieg tych wydarzeń) najpierw zniewalano jej mieszkańców do ciężkich danin i czynszów, aż w końcu brutalnie ograbiono:
   „Dwaj arendarze dolińscy, żydzi Szaja i Jakób, napadają w r. 1635 na nieszczęśliwy Nadziejów z gromadą hajduków starościńskich, ‚którzy ad instar Tartarorum’ z dzikim okrzykiem na wieś uderzyli, tak, że jej mieszkańcy w mniemaniu, że to istotnie Tatarzy, do lasów z żonami i dziećmi pouciekali i tam całą dobę ukrywali się przed najazdem, podczas gdy draby plondrowały. Spalono wtedy biednym chłopom 30 wież solnych, które stanowiły główne źródło ich dobrobytu.”[7]
   https://kresy.pl/kresopedia/o-przyczynach-nienawisci-ludu-ruskiego-do-zydow-w-xvii-xviii-w/

 •  

  pokaż komentarz

  bo uwielbiają śmierć gojów według ich świętego pisma Talmudu

1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 następna