Niemcy odbudują pomnik Bismarcka, który chciał "wytępić Polaków"?

Niemcy odbudują pomnik Bismarcka, który chciał "wytępić Polaków"?

@sznaps82 wiadomosci.dziennik.pl #nauka #historia #zainteresowania #liganauki #niemcy

Ostra krytyka projektu. Stowarzyszenie chóralne z Budziszyna chce ponownie postawić pomnik Bismarcka na szczycie łużyckiej góry Czorneboh. Projekt spotyka się z silną krytyką. Instytut Serbołużycki, przypomina, że polityka Bismarcka skierowana była m.in. przeciwko Polakom, o których pisał, że...