Werwolf, czyli pogrobowcy Hitlera

Werwolf, czyli pogrobowcy Hitlera

Gdańsk oraz Dolny i Górny Śląsk stały się miejscami rozbicia ostatnich pohitlerowskich organizacji – „Jungenbund der Freien Stadt Danzig” we wrześniu 1949 roku oraz operującego na pograniczu Górnego i Dolnego Śląska „Freikorps Gross-Mossdorf” w sierpniu 1949 roku.

 •  

  pokaż komentarz

  @freedomseeker: Henryk Moczarski dobrze opisał powstanie i organizację wilkołaków w "Rozmowach z katem"

 •  

  pokaż komentarz

  _W lecie 1943 roku Heinrich Himmler zorganizował tajną naradę z udziałem kilku ministrów III Rzeszy i wyższych oficerów SS. W czasie narady powstał plan „W-II” (Werwolf) zakładający potrzebę szerzenia dywersji na tzw. „płytkim” zapleczu nieprzyjaciela, w razie zaistnienia konieczności odwrotu armii niemieckiej. Kilkanaście miesięcy później, we wrześniu 1944 roku, odbyła się kolejna narada w kwaterze Himmlera, której owocem była modyfikacja planu „W-II”: prowadzenie walki podziemnej w przypadku okupacji Niemiec przez aliantów. Główny twórca tego przedsięwzięcia, Reinhard Gehlen z Wehrmachtu, opracował projekt struktury podziemnej organizacji wzorowanej na polskim ruchu oporu. Korzystał przy tym przede wszystkim z obszernych materiałów zgromadzonych przez warszawskie Gestapo. Po zdławieniu powstania warszawskiego wywiad SS zdobył także dokumenty i archiwa AK. Z tych materiałów skopiowano strukturę opartą na niewielkich grupach uderzeniowych, kładąc szczególny nacisk na jej decentralizację. Plany obejmowały szkolenia sabotażystów, szpiegów i dywersantów, organizację magazynów broni i żywności oraz radiowych punktów łączności na ziemiach uznanych za zagrożone polską i radziecką okupacją. Chociaż oficerowie Waffen-SS byli poważnie zaangażowani w planowanie ruchu, ostatecznie postanowiono, aby podporządkować go dwudziestu wyższym dowódcom SS i Policji (HSSPF).

  (...) Wiosna następnego roku przyniosła masowe i planowe wysiedlanie ludności niemieckiego pochodzenia. Zmobilizowało to nieliczne resztki oddziałów zbrojnych do prób utrudnienia i zahamowania tego procesu, który ograniczał im możliwości działania. Nie powiodło się to jednak, podziemie musiało stopniowo odejść od działalności „czynnej”, nie ustając jednak w pracy propagandowej, wśród systematycznie kurczącej się społeczności niemieckiej. Przez cały rok 1946, mimo trwających na Dolnym i Górnym Śląsku wysiedleń, miały miejsce walki. Na miejsce rozbitych grup powstawały nowe, nie były jednak w stanie zrealizować swego głównego celu, czyli powstrzymania akcji wysiedleńczej. Przez to też stopniowo ich aktywność słabła. Ostatnie niemieckie grupy leśne, już o zdemoralizowanym obliczu, głównie rabunkowym, działały do początków 1947 roku. Na Dolnym Śląsku do sabotażów i dywersji sporadycznie dochodziło jeszcze w 1948 roku._

 •  

  pokaż komentarz

  llse Hirsch - niemiecka blondpiękność z piegami, a jednocześnie jedna z głównych postaci "wilkołaków". Wzięła udział w zabójstwie burmistrza miasta Aachen 25 marca 1945 roku. Miasto to znajdowało się wówczas w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Kilku członków Werwolfu zrzucono wtedy na spadochronach, w tym llse Hirsch. Osądzona po wojnie, dostała kilka lat więzienia. Wyszła za mąż w 1972 roku, urodziła dwóch synów i wiodła spokojne życiu w pobliżu miejsca zbrodni z 1945 roku.

  źródło: 56698dd4bd50a_o.jpg

 •  

  pokaż komentarz

  standardowo ZAKOP za szczucie Niemcami i wojenkę