Początki powojennego Szczecina

Początki powojennego Szczecina

Pieniądze na pierwsze wypłaty dla pracowników magistratu w Szczecinie pochodziły z napadu władz miasta na miejscowy oddział Narodowego Banku Polskiego.Wystarczyło zebrać w głębi Polski bezwartościowe niemieckie marki, przejechać przez granicę i w Berlinie kupić np. używane auta.

  •  

    pokaż komentarz

    Czerwona plaga przeszła przez Polskę jak żelazny walec. Oficjalnie walczyli z Niemcami, ale nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Z opowieści rodziców i dziadków młode dziewczyny oraz zwierzęta gospodarcze kto mógł to chował jak najgłębiej. Sk!#$iele potrafili wejść do piwnicy i zabrać wszystkie ziemniaki zgromadzone na zimę skazując mieszkańców na głód. Gwałty, może mniej powszechne niż na „ziemiach odzyskanych”, ale miały miejsce na całym obszarze dzisiejszej Rzeczpospolitej.