80 lat temu Niemcy wprowadzili karę śmierci dla Polaków za ukrywanie Żydów

80 lat temu Niemcy wprowadzili karę śmierci dla Polaków za ukrywanie Żydów

15 października 1941 r. na części okupowanych przez Niemców ziem polskich weszło w życie prawo karzące śmiercią Żydów opuszczających teren getta oraz ukrywających ich Polaków. Rozporządzenie miało wzmocnić niemiecki terror wobec Żydów.